Wehikuł inwestycyjny BAB. Jak rozwija się projekt?

20.12.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan
Wehikuł inwestycyjny BAB

Coraz wyższe dywidendy w Bogatyalbobiedny.pl. Nasz wehikuł inwestycyjny BAB cały czas się rozpędza. Za nami pełne 11 miesięcy 2023 roku i prawie 3 tygodnie grudnia. Rekordowy pod względem wypłaty dywidend był listopad.

Status projektu w każdym momencie możecie podejrzeć na dedykowanej stronie. Zróbmy zatem krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w projekcie i portfelach modelowych.

Czym jest projekt BAB?

Naszą ambicją było stworzenie własnego, całkowicie niezależnego wehikułu inwestycyjnego w stylu koncernu Buffetta i udostępnienie Wam pełnych informacji na ten temat. Taki projekt wymaga odpowiedniego rynku i niestety GPW nie nadaje się do długoterminowego inwestowania w dywidendy. Dlatego zdecydowaliśmy się wyjść poza Polskę i oparliśmy BAB (BogatyAlboBiedny.pl) o spółki amerykańskie i brytyjskie.

Przy inwestycjach w spółki brytyjskie w ramach IKE/IKZE nie mamy podatku u źródła (wynosi 0%), co jest plusem, ale tak samo jest na GPW. Wartością dodaną jest dywidenda zwykle 2 razy w roku. W przypadku USA mamy 15% podatku u źródła (z formularzem W8BEN), ale spółki płacą dywidendy co kwartał i potrafią je podnosić co roku nawet od ponad 50 lat.

Przykładem jest tutaj Coca-Cola, która podnosi dywidendy co roku już od 61 lat. To dlatego Buffett trzyma ją w swoim portfelu do dziś, a pierwszy zakup zrobił jeszcze w 1989 roku. Żaden rynek nie ma porównania do amerykańskiego w kontekście jakości i kapitalizacji spółek giełdowych. Wybór dobrej spółki dywidendowej jest zaś warunkiem koniecznym skutecznego inwestowania w dywidendy. Tam więc priorytetowo kierujemy kapitał w ramach projektu BAB.

Wehikuł inwestycyjny BAB – kluczowe filary projektu Bogatyalbobiedny.pl

Mamy trzy główne założenia projektu (filary), na których opieramy swoja strategię i cały proces decyzyjny.

  • W BAB inwestujemy w walutach obcych (BAB US to dolary, a BAB UK to funty).
  • BAB to plan systematycznego oszczędzania na emeryturę poza GPW.
  • Do portfeli BAB robimy dopłaty środków.

Wehikuł inwestycyjny BAB wystartował 1 lipca 2022 i naszą pierwszą misją było zbudowanie portfeli w taki sposób, by w każdym miesiącu była wypłata dywidendy. Początkowo zakładaliśmy, że zajmie nam to 2-3 lata, ale udało się zamknąć ten etap w pierwszym roku funkcjonowania projektu. Gdybyśmy analogiczne założenie chcieli zrealizować na GPW, to wątpię w sukces takiej operacji.

Polskie spółki wypłacają dywidendę raz w roku, a terminy często się kumulują w konkretnych miesiącach. Mogłoby braknąć spółek, by każdy miesiąc wypełnić dywidendą. Przy wypłacie co kwartał (USA) ten problem w zasadzie znika. Biorąc pod uwagę ilość spółek dywidendowych na amerykańskich parkietach NYSE/NASDAQ, jest z czego wybierać.

Podsumowanie i wyniki projektu dywidendowego Bogatyalbobiedny.pl

Bieżący rok będzie pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym w projekcie. Najlepszym miesiącem w 2023 roku był listopad. Dywidendy wypłaciło nam aż 6 spółek amerykańskich (łącznie mamy ich w portfelu BAB US 11) i 2 brytyjskie (tych mamy 4 w portfelu BAB UK). Razem daje to 8 dywidend. Będziemy dążyć do tego, by tak wyglądał każdy miesiąc w roku. To zaś oznacza kolejne zakupy i reinwestowanie dywidendy.

Początkowo naszym założeniem było zbudowanie portfela spółek amerykańskich, złożonego z 10-15 spółek. Po głębszym przemyśleniu dopuścimy jednak większą ilość walorów w portfelu. Buffett ma 44 spółki w swoim holdingu. Nie wiem, czy zgromadzimy aż tyle, ale nie chcemy się na sztywno ograniczać jakimś limitem. Jeśli na celowniku będzie dobry biznes, to po prostu kupimy go w najlepszej możliwej cenie dzięki użyciu analizy VSA.

Co do portfela brytyjskiego, również chcieliśmy początkowo mieć 10-15 spółek. Problem jest taki, że na LSE nie ma tylu wybitnych spółek dywidendowych. Jeśli uda nam się zbliżyć do liczby 10 spółek, będzie to spory sukces. Portfel brytyjski jednak chcemy mieć nie tylko z uwagi na brak podatku u źródła. Spółki brytyjskie mają nieco wyższą stopę dywidendy niż amerykańskie, choć dynamika wzrostu jest wolniejsza. Finalnie jednak zyskujemy dodatkowo dywersyfikację geograficzną, a to dość ważny parametr przy budowaniu portfela dywidendowego. Znacznie minimalizuje ryzyko inwestycyjne.

Wehikuł inwestycyjny BAB – nasze wyniki

W obu portfelach (BAB US i BAB UK) udało się wypracować całkiem sensowną całkowitą stopę zwrotu od założenia portfeli. Przeprowadziliśmy sporo symulacji przy różnych parametrach stopy dywidendy i dynamiki wzrostu dywidendy. Kalkulacje pokazały nam, że znaczące przyspieszenie stopy zwrotu i strumienia dochodu pasywnego zyskujemy po 5-7 latach systematycznego oszczędzania (inwestowania w akcje). Oczywiście można to przyspieszyć, co jednak zależy już mocno od doboru spółek i osobistych możliwości finansowych każdego inwestora.

Portfel amerykański

Mamy całkiem solidne podbicie stopy zwrotu. Gdy pisałem analogiczne podsumowanie projektu na blogu PPCG Stock na początku grudnia, stopa zwrotu była na poziomie 2,24%. Dziś to jest prawie 8,9%, a zysk kwotowy to 1661$.

Portfel amerykański. Stopa zwrotu, zysk i dywidendy. Wehikuł inwestycyjny BAB
Portfel amerykański. Stopa zwrotu, zysk i dywidendy

Poniżej możesz zobaczyć, jak kształtowała się krzywa wartości portfela w stosunku do wkładu własnego.

Portfel BAB US. Wartość i wkład w czasie. Wehikuł inwestycyjny BAB
Portfel BAB US. Wartość i wkład w czasie

Tak z kolei przyrastały nam dywidendy amerykańskie rok do roku.

Portfel BAB US. Dywidendy w czasie - ujęcie roczne. Wehikuł inwestycyjny BAB
Portfel BAB US. Dywidendy w czasie – ujęcie roczne

Portfel brytyjski

Wystrzelił też portfel brytyjski, co według mnie jest zasługą mocnego spadku inflacji. To przeciąga kapitał do brytyjskiej giełdy. Stopa zwrotu względem poziomu z 1 grudnia br. wzrosła z 11,22% do 22,28%. Łączny zwrot na zainwestowanym kapitale to prawie 477 funtów, ale portfel brytyjski jest też znacznie mniejszy od amerykańskiego.

Portfel brytyjski. Stopa zwrotu, zysk i dywidendy
Portfel brytyjski. Stopa zwrotu, zysk i dywidendy

Poniżej możesz też zobaczyć, jak kształtowała się krzywa wartości portfela w stosunku do wkładu własnego – analogicznie do portfela amerykańskiego.

Portfel brytyjski. Wkład i wartość w czasie
Portfel brytyjski. Wkład i wartość w czasie

Tak z kolei przyrastały nam dywidendy brytyjskie rok do roku.

Portfel brytyjski. Dywidendy w czasie
Portfel brytyjski. Dywidendy w czasie

Podsumowanie projektu BAB i plany na przyszłość

Na ten moment możemy się pochwalić w obu portfelach 3-cyfrowym przyrostem dywidendy rok do roku: +275% w BAB US i +129% w BAB UK. Bardzo starannie wybieramy spółki do portfeli, starając się również dywersyfikować je sektorowo. Biorąc pod uwagę perspektywę ożywienia gospodarczego w 2024 roku, kolejny pełny rok funkcjonowania projektu BAB może być jeszcze lepszy.

Z pewnością mamy w planie dołożyć kolejne spółki. Chcemy jak najszybciej osiągnąć stan, w którym wypłata dywidendy w jednym miesiącu będzie na tyle dużym zastrzykiem gotówki, że pozwoli kupić większą ilość akcji bez dopłaty środków do portfela.


Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin