Program Bogatyalbobiedy.pl wystartował 1 lipca 2022 roku. Zaufało nam w 2 pierwszych naborach 100 inwestorów, którzy zdecydowali się zdywersyfikować swoje inwestycje i wyjść poza GPW. Pierwszy rok (2022) był okresem rozruchowym. Dokonaliśmy pierwszych zakupów do dwóch modelowych portfeli: brytyjskiego i amerykańskiego. Zaksięgowaliśmy pierwsze dywidendy. Dopiero 2023 rok będzie pełnym rokiem funkcjonowania BAB i benchmarkiem dla kolejnych lat.

Do tej pory 92% uczestników projektu BAB przedłużyło swoje członkostwo na kolejny rok. Dziękujemy!

Akcje w portfelach BAB

Portfel Spółki Waluta Dywidendy łącznie Stopa dywidendy Dynamika dywidendy 5Y
BAB US 11 USD 147,82 2,5% 15%
BAB UK 4 GBP 91,22 5,6% 7%

Średnia stopa dywidendy dla portfela amerykańskiego jest ponad 2-krotnie niższa od portfela brytyjskiego. Z drugiej strony dywidendy w BAB US rosną bardzo szybko – średnia roczna dynamika 5Y wynosi 15%. W długim terminie spółki amerykańskie powinny być liderem.

Wykres pokazuje skumulowane dywidendy w kolejnych latach dla obu portfeli (BAB US i UK). Liczymy na dynamiczny wzrost.

W 2023 (stan na 15 listopada 2023) dywidendy wzrosły w porównaniu z 2022 rokiem:

  • portfel BAB US: wzrost 275%
  • portfel BAB UK: wzrost 129%

Założenia na 2023 (BAB US)

Przy założeniu utrzymania dywidend co najmniej na poziomie ostatnio wypłacanych, w 2023 roku powinniśmy zaksięgować w portfelu amerykańskim ok. 114 USD w dywidendach. W 2022 roku było to 31,12 USD, co oznacza wzrost dywidendy rdr o 265%.

Aktualizacja: Prognoza została pobita! 116,7$, czyli dowieźliśmy wzrost 275%, a rok się jeszcze nie skończył.

To są realne przepływy pieniężne, które trafiają na rachunek maklerski niezależne od zmienności kursu akcji na giełdzie. W tym tkwi siła i piękno inwestowania w najlepsze globalne spółki dywidendowe.

BAB kontra benchmark

Dla porównania rentowności dywidendy portfeli BAB musimy mieć punkt odniesienia. Będzie nim średnia stopa dywidendy dla indeksu SP500 (portfel BAB US) i FTSE100 (portfel BAB UK).

Portfel Stopa dywidendy Benchmark
BAB US 2,5% 2%%
BAB UK 5,6% 3,7%

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin