Ponieważ w ramach projektu prowadzimy dwa rodzaje portfeli, Czytelnik powinien się dowiedzieć, w jaki sposób poszczególne portfele będą działać. Będzie można naśladować portfel brytyjski lub amerykański, co wprost oznacza działanie na konkretnym, wybranym rynku. Można oczywiście mieszać portfele (spółki w nich), ale ze świadomością, jaki może być oczekiwany efekt końcowy. Omówmy sobie charakterystykę poszczególnych rynków i wytyczne do portfela.

Czas na decyzję

Wyobraź sobie wybór, przed którym stoisz.

Opcja 1

Masz możliwość otrzymywać na początku mniejsze dywidendy (od 2 do 4% rocznie). Spółka płaci jednak dywidendę rok do roku większą o kilkanaście procent. Wadą jest oczywiście niski procent startu, zaletą zaś szybki przyrost wartości dywidendy. Rynek funkcjonuje w ten sposób, że ze względu na rosnącą wartość dywidend (o kilkanaście procent rocznie) podnosi ceny akcji. To działa w ten sposób, że nowi akcjonariusze wciąż startują i otrzymują dywidendę na poziomie 2-4% rocznie.

Wyobraź sobie, że spółka płaci 1 dolara dywidendy i jest to 2% ceny akcji. Łatwo możemy policzyć, że cena akcji wynosi 50 dolarów:

50$ * 0,02 = 1$

Co jednak się dzieje, jeżeli wartość dywidendy podskoczy o 15%? Dywidenda wyniesie 1,15 dolara.

1$ * 1,15 (mnożnik) = 1,15$

Cena akcji będzie starała się odzwierciedlić nowy fakt, tj. że dywidenda jest mniej więcej równa 2% ceny akcji. Cena akcji powinna wynieść ok. 57 dolarów.

1,15$ = 2% * P (cena akcji)

P = 1,15$ / 0,02 = 57,5$

Zainwestowałeś w tę spółkę, kiedy kosztowała 50 dolarów i płaciła 2% dywidendy, czyli dolara. Dywidenda rośnie o 15% rocznie i po 5 latach wynosi już 2 dolary.

1$ * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 = 2,01$

Względem Twojej ceny zakupu 50$ dywidenda wynosi już (albo dopiero) 4%, ale cena akcji powinna wynosić 100 dolarów. Rynek dąży do tego, aby te 2 dolary stanowiły dla nowych akcjonariuszy 2% dywidendy. Zauważ, że 5 lat Twojego trzymania akcji w takim portfelu, to wzrost kapitału o 100%.

Do tego dokładasz 20 otrzymanych dywidend (są płatne 4 razy do roku) i ich wzrost z 2 do 4%. Za kolejne 5 lat dywidenda już będzie wynosiła 8% od Twojej pierwotnej inwestycji , cena akcji powinna dążyć do poziomu 200 dolarów.

1$ * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 = 4,05$

4,05$ / 50$ = 0,081 * 100 = 8,1%

4,05$ = 2% * P (cena akcji)

P = 4,05$ / 0,02 = 202,5$

Teraz wykonaj zadanie i idź do przodu z kolejnymi latami.

Opcja 2

Masz też możliwość od początku otrzymywać wyższe wypłaty, ale kosztem tempa wzrostu wartości dywidend i kosztem tempa wzrostu ceny akcji. Czyli spółka płaci Ci 6-8% rok rocznie, ale tempo przyrostu dywidendy jest na poziomie 6%, co też powinna odzwierciedlać cena akcji. Zróbmy to na podobnym przykładzie, tyle, że zamiast dolarów, użyjmy funtów.

Wyobraź sobie, że kupiłeś akcje za 50 funtów, która płaci dzisiaj 6% dywidendy. Otrzymujesz więc 3 funty.

50 GBP * 0,06 = 3 GBP

Kolejnego roku otrzymasz 3,18 funta dywidendy, a cena akcji powinna nadal dążyć do poziomu, w którym nowi akcjonariusze otrzymają 6% dywidendy. Będzie to zatem mniej więcej poziom 53 funtów.

3 GBP * 1,06 (mnożnik) = 3,18 GBP

3,18 GBP = 6% * P (cena akcji)

P = 3,18 GBP / 0,06 = 53 GBP

Widzicie zależność z 1 i 2 przykładu? Cena akcji ma tendencję do wzrostu o tempo wzrostu dywidend. W pierwszym przykładzie cena akcji rośnie w średnim tempie 15% rocznie (po pierwszym roku do okolic 57 dolarów), w drugim przykładzie 6% (do 53 funtów).

Po 5 latach i 6% wzroście wartości dywidendy rok do roku, spółka powinna nam wypłacać 4 funty.

3 GBP * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 = 4,02 GBP

Cena akcji winna wynosić mniej więcej 67 funtów.

4,02 GBP = 6% * P (cena akcji)

P = 4,02 GBP / 0,06 = 67 GBP

Po kolejnych 5 latach powinniśmy już otrzymywać ok. 5,38 funta dywidendy rocznie i mieć kapitał na poziomie 89 funtów.

3 GBP * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 = 5,38 GBP

5,38 GBP / 50 GBP = 0,108 * 100 = 10,8%

5,38 GBP = 6% * P (cena akcji)

P = 5,38 GBP / 0,06 = 89,6 GBP

Względem początkowego kapitału 50 funtów, nasza stopa dywidendy wzrosła z 6% do 10,8% w 10 lat.

10 lat dywidend z USA i UK

Porównajmy dwie sytuacje po 10 latach:

Przykład 1) Inwestycja: 50 dolarów. Wycena akcji: 202,5 dolarów. Otrzymywana dywidenda: 8,1% od poziomu inwestycji.

Przykład 2) Inwestycja 50 funtów. Wycena akcji: 89,6 funtów. Otrzymywana dywidenda 10,8% od poziomu inwestycji.

Widzicie, co tutaj się dzieje? W pierwszym przypadku szybko przyrasta nam kapitał, ale otrzymujemy mniej dywidend. W drugim przypadku wolniej przyrasta nam kapitał, ale otrzymujemy od początku więcej dywidend. Uznajmy, że pierwszy przypadek, to dywidendy amerykańskie (oznaczone kolorem zielonym). Drugi przypadek, to dywidendy brytyjskie (oznaczone kolorem czerwonym).

Portfele
Korelacja dywidendy z czasem

Dywidenda USA (zielony) kontra dywidenda UK. Po czasie 10-12 lat rynek amerykański prześcignie tempo płacenia dywidend z rynku brytyjskiego (oczywiście dla pokazanych powyżej parametrów).

Co z tego wynika?

Istnieje dość silna implikacja tego, co powyżej omówiliśmy:

  • Jeżeli interesuje Cię wzrost wartości kapitału w czasie, ale niekoniecznie wielkość otrzymywanych dywidend, to spółki amerykańskie wydają się być lepszym wyborem.
  • Jeżeli masz 50 lat i więcej, a interesuje Cię otrzymywanie dochodu pasywnego „od zaraz”, to zdecydowanie powinieneś przyjrzeć się spółkom brytyjskim.
  • Jeżeli jesteś młodym człowiekiem i masz w sobie na tyle dużo rozwagi i samozaparcia, wybierz postaw na spółki amerykańskie i rób to przez kolejne 30 lat. Nie będziesz musiał później pracować.
  • Jeżeli jesteś pomiędzy 30, a 45 (umownie) rokiem życia, możesz wybrać portfel mieszany i postawić na wzrost wartości kapitału poprzez spółki amerykańskie i jednocześnie otrzymywać dywidendy z rynku brytyjskiego, które na starcie są wysokie. Nikt nie powiedział, że musisz przejadać od razu wysokie dywidendy, które otrzymasz. Możesz je inwestować na rynku amerykańskim i postawić na ich wzrost w czasie. Innymi słowy tworzysz sobie portfel mieszany.

Podsumowanie

W omawianych przykładach wzięliśmy przeciętne przykłady, czyli startowa dywidenda na poziomie 2% i jej wzrost o 15% rocznie. Rynek giełdowy ma to do siebie, że daje różne parametry tych wartości. W którymś momencie może pojawić się przecena na rynku akcji, więc wartość dywidendy wzrośnie do 4%, ale jej wzrost 15% rocznie zostanie zachowany. Widzisz, że oszczędziłeś właśnie 5 lat (normalnie dywidenda z 2 do 4% rosłaby tyle czasu). Na rynku brytyjskim może być sytuacja, w którym dywidenda wynosi 6%, ale rośnie o 13% rocznie. To są już bardzo dobre i dające doskonałe efekty wartości.

Celem jest to, abyś Ty, Twoja rodzina, Twój kolega czy koleżanka z grupy, z którą pracujemy – również my, bo robimy dokładnie to samo – osiągnęli wraz z upływem czasu bardzo duży i regularny strumień dochodu pasywnego. Efektem pracy i uczestnictwa w projekcie ma być dynamiczny (nie liniowy) wzrost wartości zarówno aktywów, jak i dywidend w czasie. Cel do osiągnięcia przez każdego z nas.

Dodatkowym krokiem jest reinwestowanie otrzymywanych dywidend, o którym powyżej nie napisałem, ale które to sprawia, że poziom zysków podnosi się dużo szybciej.

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin