Status BAB

Program Bogatyalbobiedy.pl (inwestowanie w dywidendy zagraniczne) wystartował 1 lipca 2022 roku. Zaufało nam w 2 pierwszych naborach 100 inwestorów, którzy zdecydowali się zdywersyfikować swoje inwestycje i wyjść poza GPW. Pierwszy rok (2022) był okresem rozruchowym. Dokonaliśmy pierwszych zakupów do dwóch modelowych portfeli: brytyjskiego i amerykańskiego oraz zaksięgowaliśmy pierwsze dywidendy. Dopiero 2023 rok będzie pełnym rokiem funkcjonowania BAB oraz benchmarkiem dla kolejnych lat. Sprawdź aktualny status BAB.

Do tej pory 92% uczestników projektu BAB przedłużyło swoje członkostwo na kolejny rok. Dziękujemy!

Dywidendy zagraniczne.: akcje w portfelach BAB

Portfel Spółki Waluta Dywidendy łącznie Stopa dywidendy Dynamika dywidendy 5Y
BAB US 13 USD 291,44 2,5% 14%
BAB UK 4 GBP 166,39 5,6% 7%

Średnia stopa dywidendy dla portfela amerykańskiego jest ponad 2-krotnie niższa od portfela brytyjskiego, ale dywidendy w BAB US rosną bardzo szybko – średnia roczna dynamika 5Y wynosi 14%. W długim terminie spółki amerykańskie powinny być liderem.


BAB dywidendy

Generated by wpDataTables

Wykres pokazuje skumulowane dywidendy w kolejnych latach dla obu portfeli (BAB US i UK), ale liczymy na dynamiczny wzrost.

W 2023 (stan na 31 grudnia 2023) dywidendy wzrosły w porównaniu z 2022 rokiem:

  • portfel BAB US: wzrost 322%
  • portfel BAB UK: wzrost 233%

Dywidendy zagraniczne: BAB kontra benchmarki

Dla porównania rentowności dywidendy portfeli BAB musimy mieć punkt odniesienia. Będzie nim średnia stopa dywidendy dla indeksu SP500 (portfel BAB US) i FTSE100 (portfel BAB UK).

Portfel Stopa dywidendy Benchmark
BAB US 2,5% 2%%
BAB UK 5,6% 3,7%

Wypłacone dywidendy: portfel BAB US

Poniżej na wykresie widzisz sumę wypłaconych dywidend w poszczególnych zamkniętych kwartałach od startu projektu.

Suma dywidend w okresach kwartalnych dywidendy zagraniczne

Doskonałym potwierdzeniem skuteczności projektu jest też stały wzrost skumulowanej dywidendy k/k. Uzyskaliśmy to dzięki doważaniu akcji z okazjonalnych dopłat do rachunku, reinwestowaniu dywidend i dobrze dobranych spółkom, które regularnie podwyższają dywidendę. Kontynuując tą strategię zakładamy, że dynamika skumulowanego wzrostu dywidendy znacznie przyspieszy w 5-7 roku działania projektu BAB.

BAB US skumulowana dywidenda kwartalna dywidendy zagraniczne

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin