Dywidendy zagraniczne 2024. Podsumowanie Q1 2024

15.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Na wstępie krótkie przypomnienie, czym jest projekt dywidendowy BAB i dlaczego widzimy ogromny potencjał w zagranicznych spółkach dywidendowych.

Czym jest projekt Bogatyalbobiedny.pl i dlaczego warto dołączyć?

Mamy trzy główne założenia projektu (filary):

  • Inwestujemy w walutach obcych (dolary i funty). W ten sposób unikamy ryzyka kursowego i wykorzystujemy różnicę w sile gospodarek.
  • To plan systematycznego oszczędzania na emeryturę poza GPW celem jest rosnący co roku dochód pasywny z dywidend.
  • Do portfeli BAB robimy dopłaty środków. Początkowe założenie to dopłata min. 500 zł miesięcznie, ale oczywiście każdy Uczestnik powinien dopasować to do własnych możliwości finansowych. W przypadku konta IKE/IKZE trzeba pamiętać o rocznych limitach wpłat. Te na szczęście dość dynamicznie rosną.

Wehikuł inwestycyjny BAB wystartował 1 lipca 2022 i naszą pierwszą misją było zbudowanie portfeli w taki sposób, by w każdym miesiącu była wypłata dywidendy. Udało się zamknąć ten etap w pierwszym roku funkcjonowania projektu.

Polskie spółki wypłacają dywidendę raz w roku, a terminy często się kumulują w konkretnych miesiącach. Mogłoby braknąć spółek, by każdy miesiąc wypełnić dywidendą. Przy wypłacie co kwartał (USA) ten problem w zasadzie znika. Biorąc pod uwagę ilość spółek dywidendowych na amerykańskich parkietach NYSE/NASDAQ, jest z czego wybierać.

Podsumowanie Q1 2024 projektu dywidendowego Bogatyalbobiedny.pl

Za nami cały 2023 roku i jego podsumowanie zrobiliśmy pod koniec grudnia 2023. Aktualnie skończyliśmy I kwartał 2024 roku i chcemy tym samym omówić krótko, jak rozwija się nasz projekt.

W Q1 bieżącego roku najlepszym miesiącem okazał się luty 2024, w którym to aż 6 spółek amerykańskich wypłaciło nam dywidendę. Łączna kwota wypłaty wyniosła 18,61$. Nie wydaje się to dużo, ale to tylko jeden miesiąc i niecały drugi rok funkcjonowania projektu. Q1 2024 zamknęliśmy dywidendami na łączną kwotę 80,15$. W analogicznym kwartale 2023 roku była to kwota 28,58$, co daje nam wzrost o ponad 180%!

Początkowo naszym założeniem było zbudowanie portfela spółek amerykańskich, złożonego z 10-15 spółek. Dość szybko zbliżamy się do tego celu, bo mamy już 13 spółek. Prawdopodobnie będziemy kupować kolejne walory oprócz doważania już zajętych pozycji.

Co do portfela brytyjskiego, również chcieliśmy początkowo mieć 10-15 spółek. Problem jest taki, że na LSE nie ma tylu wybitnych spółek dywidendowych. Jeśli uda nam się zbliżyć do liczby 10 spółek, będzie to spory sukces. Portfel brytyjski jednak chcemy mieć nie tylko z uwagi na brak podatku u źródła. Spółki brytyjskie mają nieco wyższą stopę dywidendy niż amerykańskie, choć dynamika wzrostu jest wolniejsza. Finalnie jednak zyskujemy dodatkowo dywersyfikację geograficzną, a to dość ważny parametr przy budowaniu portfela dywidendowego.

Dywidendy zagraniczne: BAB wyniki Q1 2024

W obu portfelach (BAB US i BAB UK) udało się wypracować całkiem sensowną całkowitą stopę zwrotu od założenia portfeli. Pokazujemy całkowite stopy zwrotu, które uwzględniają dywidendy.

Dywidendy zagraniczne 2024: portfel amerykański

W podsumowaniu z grudnia 2023 mieliśmy wypracowany zysk prawie 8,9%, a zysk kwotowy 1661$. Na koniec Q1 2023 od startu portfela mieliśmy całkowitą stopę zwrotu ponad 14% i zysk 2256$.

BAB portfel amerykański
BAB portfel amerykański

Poniżej możesz zobaczyć, jak kształtowała się krzywa wartości portfela w stosunku do wkładu własnego.

BAB US portfel akcji amerykańskich wkład i wartość Dywidendy zagraniczne 2024
BAB US portfel akcji amerykańskich wkład i wartość

Pod względem wzrostu skumulowanej dywidendy Q1 2024 dokłada nam do portfela kolejne dolary. Zwracam uwagę na największy ze wszystkich kwartałów przyrost dywidendy w Q1 2024 względem poprzedniego okresu.

BAB US skumulowana dywidenda kwartalnie Dywidendy zagraniczne 2024
BAB US skumulowana dywidenda kwartalnie

Dywidendy zagraniczne 2024: portfel brytyjski

Portfel brytyjski zachował się w Q1 2024 nieco słabiej niż pod koniec 2023 roku. Stopa zwrotu wyniosła 17,53% wobec 22,28% na 20 grudnia 2023 roku. Łączny zwrot na zainwestowanym kapitale to prawie 383 funty.

BAB portfel brytyjski Dywidendy zagraniczne 2024
BAB portfel brytyjski

Poniżej możesz też zobaczyć, jak kształtowała się krzywa wartości portfela w stosunku do wkładu własnego.

BAB UK portfel akcji brytyjskich wkład i wartość Dywidendy zagraniczne 2024
BAB UK portfel akcji brytyjskich wkład i wartość

Tak z kolei przyrastały nam dywidendy brytyjskie w ujęciu kwartalnym.

BAB UK skumulowana dywidenda kwartalnie
BAB UK skumulowana dywidenda kwartalnie

 

Dywidendy w spółkach brytyjskich są wypłacane najczęściej 2 razy w roku. Gdybyśmy projekt BAB oparli tylko na spółkach brytyjskich, prawdopodobnie nie udałoby nam się tak zbudować portfela, by w każdym miesiącu mieć wypłatę dywidendy. Mogłoby zabraknąć spółek spełniających nasze kryteria fundamentalne.

Dywidendy zagraniczne 2024: podsumowanie Q1 2024 i plany na przyszłość

Na ten moment możemy się pochwalić w obu portfelach 3-cyfrowym przyrostem dywidendy rok do roku: +322% w BAB US i +129% w BAB UK. Bardzo starannie wybieramy spółki do portfeli, starając się również dywersyfikować je sektorowo. Na podstawie średniej dynamiki wzrostu dywidendy możemy też zrobić estymację wypłat w 2024 roku bez uwzględnienia dopłat i reinwestycji:

  • Portfel BAB US: dynamika wzrostu dywidendy 14%. Prognozowana dywidenda za 2024 to ok. 150$
  • Portfel BAB UK: dynamika wzrostu dywidendy 7%. Prognozowana dywidenda za 2024 to ok. 100 funtów.

Mamy w planie dołożyć kolejne spółki – głównie do portfela amerykańskiego.


Jeśli chciałbyś dołączyć do projektu dywidendowego BAB, skorzystaj z kodu rabatowego 10% (promo_bab10), który obowiązuje również przy przedłużeniu uczestnictwa. Wybierz dogodny dla siebie okres i zacznij budować dochód pasywny na najlepszych rynkach akcji.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin